مهندسین مشاور پی آب کاو

Go to content

Main menu

 
 
 
 
 
 شركت مهندسين مشاور پي آب كاو به دنبال هم انديشي و همكاري گروهي از مهندسين ژئوتكنيك ، زمين شناس و سازه با هدف ايجاد يك جنبش نو در بهبود و ارتقاءكيفي خدمات ژئوتكنيكي و ايجاد يك بازوي مشاوره جهت كارفرمايان و مديران ارشد جامعه مهندسي ايران فعاليت خود را در سال 1380 آغاز نموده است

در همين راستا اين مهندسين مشاور در عملكرد سال هاي گذشته خود به پشتوانه توان فني پرسنل ، تجهيزات صحرايي و آزمايشگاهي كامل ،توانسته است كارفرمايان متعددي را در ارائه خدمات ژئوتكنيكي همياري و  همراهي نمايد

اين شركت

داراي گواهي نامه صلاحيت خدمات مشاوره به شماره 1353 در تخصص ژئوتكنيك پايه 3 ، از سازمان مديريت برنامه ريزي كشور مي باشد
داراي پروانه اشتغال در تخصص ژئوتكنيك پايه 1 از وزارت مسكن و شهرسازي  
داراي عضويت حقوقي سازمان نظام مهندسي استان تهران
 
 
 
Back to content | Back to main menu